ណេវុឺដ្រប់

  • ព័ត៌មានទូទៅពីផលិតផលៈ    ណេវុឺដ្រប់ (NEVERDROP) ជាប្រភេទស៊ីម៉ងត៍កាវ គុណភាពកម្រិតខ្ពស់ ដែលលាយស្រេចតាមរូបមន្តស្តង់ដារ ប្រើសម្រាប់បិទការ៉ូ (ទាំងលើផ្ទៃបញ្ឈរ និង
    ផ្ទៃផ្តេក)។
  • លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផលៈ ស្រួលប្រើ់ កម្លាំងជាប់ស្អិតខ្ពស់មានភាពបត់បែនអាចបំបាត់ការប្រេះការ៉ូ និងមានភាពជាប់គង់វង្សបានយូរអង្វែង។
  • ការប្រើប្រាស់ៈ .ណេវុឺដ្រប់បាវពណ៌ខៀវ ប្រើប្រាស់សម្រាប់បិទការ៉ូទូទៅ

. ណេវុឺដ្រប់បាវពណ៌ខ្មៅ ប្រើប្រាស់សម្រាប់បិទការូ៉អាងទឹក (ព្រោះវាធន់នឹងទឹក)

  • ចំណុះ ៖    20 Kg /បាវ
  • ទំហំគ្របដណ្តប់ៈ   ប្រមាណ 3 Kg /m²

ទាញយកទិន្ន័យ