យើងផ្តោតលើគុណភាពផលិតផល ជាកត្តាចម្បង និងប្រកាន់យកជំហរស្មោះត្រង់ជានិច្ច


ការផ្តល់សេវាកម្មល្អជូនអតិថិជន ជាការទទួលខុសត្រូវចាំបាច់របស់បុគ្គលិកខំា-ផែន គ្រប់រូបចាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូល រហូតដល់បុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោម

 

ថ្នាំលាបលម្អប្រភេទលាយទឹក

ខាំ-ផែន​ (ថ្នាំពណ៌ជាតិ) ​មានផលិតនូវ​ស្ពេត្រូជាច្រើនប្រភេទ​ ភ្លឺខ្លាំង ​ភ្លឺល្មម​ និងប្រភេទថ្នាំធម្មតា​ សម្រាប់បំពេញ​តម្រូវការអតិថិជននៅគ្រប់ចំណែកទីផ្សារ

ថ្នាំលាបលម្អប្រភេទលាយប្រេង

ខាំ-ផែន​ (ថ្នាំពណ៌ជាតិ) មានផលិតថ្នាំប្រេងដែលមានគុណភាពពិសេស ក្លិនស្រាល ភ្លឺរលោង ធានាបាននូវសោភណភាពយូរអង្វែង សម្រាប់បំពេញតម្រូវការ ក្នុងការងារលាបលើឈើ និង លាបលើដែក ដោយរួមមានទាំងថ្នាំការពារច្រែះ ថ្នាំទ្រនាប់ និង ថ្នាំលាបសម្រេច

បាយអរស្ងួត

ខាំ-ផែន​ (ថ្នាំពណ៌ជាតិ) មានផលិតនូវ ម្សៅបៀក និង បាយអស្ងួតពិសេស ជាច្រើនប្រភេទ សម្រាប់បំពេញ តម្រូវការរបស់អតិថិជននៅគ្រប់ ចំណែកទីផ្សារ

គីមីសណង់

ក្រៅពីផលិតផលថ្នាំពណ៌ និងបាយអស្ងួត ខាំ-ផែន​ (ថ្នាំពណ៌ជាតិ) ក៏មាននូវផលិតផលគីមីសំណង់មួយចំនួន សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងវិស័យសំណង់ផងដែរ ដែលរួមមាន ផលិតផលការពារជម្រាបទឹក និង ពង្រឹងសមត្ថភាពបេតុងជាដើម

ព្រឹត្តិការថ្មីៗ

គោលការរបស់ខាំផែនទៅលើបុគ្គលិក

យើងអភិវឌ្ឃសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិក ស្របពេលជាមួយការអភិវឌ្ឃន៍ក្រុមហ៊ុន។ ដោយយល់ថាគ្រប់គ្នា មិនថា នាយក អ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកប្រតិបត្តិ អ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់កណ្តាល បុគ្គលិកធម្មតា និងកម្មករ ទាំងអស់គ្នាជាអ្នកធ្វើអោយអាជីវកម្មមានដំណើរការ និងជាអ្នកចាត់ចែងការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងមូល...

ការរៀបចំរោងចក្រសំរាប់ឆ្នាំ២០១៦

ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ខេមិខល សឹបផ្លាយ (ខាំ ផែន) ជាក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំពណ៌ខ្មែរមួយដែល បានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ ទន្ទឹមនិងការវិវឌ្ឍន៍យ៉ាង ឆាប់រហ័សលើវិស័យស្ថាបត្យកម្មសំណង់នៅទូទាំងប្រទេស ដើម្បីចូលរួមចំណែក ក្នុងការកាត់បន្ថយការនាំចូលទំ និញពីបរទេស។...

ផលិតផលពិសេស