ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ក្រុមហ៊ុន ខាំ-ផែន (ថ្នាំពណ៌ជាតិ) កំពុងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ដើម្បីបំរើការក្នុងតួនាទីដូចខាងក្រោម៖

១.​ អ្នកបញ្ចូលទិន្នន័យការលក់

២. អ្នកប្រតិបត្តិសេវាកម្មអតិថិជន

៣.​ អ្នកកាន់ស្តុក
បញ្ជាក់ៈ ត្រូវមានបទពិសោធន៍យា៉ងតិច1ឆ្នាំ

ទំនាក់ទំនងការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស៖

ទូរសព្ទៈ 011 57 83 13

           : 096 59 29 059

អ៊ីម៉ែល:kemda686@gmail.com

អំពីផលិតផល


គ្រប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ខេមីខល សឹបផ្លាយ ត្រូវបានផលិតឡើងក្រោមបច្ចេក វិទ្យា និងស្តង់ដារចំរុះ ពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ អាមេរិក សិង្ហបូរី និងជប៉ុន។ ភាគច្រើននៃវត្ថុធាតុដើមរបស់យើងគឺត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេស អាឡឺម៉ង់ និងអាមេរិក។ រាល់ការអភិវឌ្ឃន៍ផលិតផលថ្មីនិមូយៗ ត្រូវស្ថិតក្រោមការស្រាវជា្រវ និងពិសោធន៍ យ៉ាងច្បាស់លាស់របស់ផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឃ ចាប់ពីរយៈពេល ០៦-១២ ខែ។