បរិច្ចាកប្រាក់ជូនដល់ មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ

ក្រុមហ៊ុន ខាំ-ផែន (ថ្នាំពណ៌ជាតិ) ជាក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំពណ៌ របស់ខ្មែរដែលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ បើគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមានអាយុកាលជាង១៣ឆ្នាំមកហើយ។ ក្នុងរយៈកាលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ក្រុមហ៊ុនយើងបានរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងថ្លែងអំណរគុណដល់ អតិថិជន...

បរិច្ចាកប្រាក់ជូនដល់ អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារ(PSE)

ប្រសាសន៍របស់លោក សោម សម្បត្តិ នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន ខាំ-ផែន ថ្នាំពណ៌ជាតិ ក្នុងឱកាសបរិច្ចាកប្រាក់ជូនដល់ អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារ(PSE) កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ខ្ញុំបានស្គាល់ និងចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភដល់អង្គការ PSE នេះ  តាំងពីខ្ញុំនៅធ្វើការអោយគេម្លេះ​...

អំពីផលិតផល


គ្រប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ខេមីខល សឹបផ្លាយ ត្រូវបានផលិតឡើងក្រោមបច្ចេក វិទ្យា និងស្តង់ដារចំរុះ ពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ អាមេរិក សិង្ហបូរី និងជប៉ុន។ ភាគច្រើននៃវត្ថុធាតុដើមរបស់យើងគឺត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេស អាឡឺម៉ង់ និងអាមេរិក។ រាល់ការអភិវឌ្ឃន៍ផលិតផលថ្មីនិមូយៗ ត្រូវស្ថិតក្រោមការស្រាវជា្រវ និងពិសោធន៍ យ៉ាងច្បាស់លាស់របស់ផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឃ ចាប់ពីរយៈពេល ០៦-១២ ខែ។