ប្រសាសន៍របស់លោក សោម សម្បត្តិ នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន ខាំ-ផែន ថ្នាំពណ៌ជាតិ ក្នុងឱកាសបរិច្ចាកប្រាក់ជូនដល់ អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារ(PSE) កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧

ខ្ញុំបានស្គាល់ និងចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភដល់អង្គការ PSE នេះ  តាំងពីខ្ញុំនៅធ្វើការអោយគេម្លេះ​ រហូតដល់ខ្ញុំចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មខ្លួន ឯង ក៏នៅតែបន្តជួយ ដោយខ្ញុំយល់ថា អង្គការនេះជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតមួយដែលបានកសាងមនុស្សល្អ និងមានសមត្ថភាពសម្រាប់សង្គមជាតិ។ ការចូលរួមរបស់យើងរួមមាន៖ ការឧបត្ថម្ភជាថវិការក្នុងកម្មវិធី នានាដែលអង្គការនេះរៀបចំឡើងដូចជា កម្មវីធីតាំងពិពណ៌ម្ហូបអាហារសប្បុរសធម៌រាល់ឆ្នាំ  កម្មវិធី Gala Dinner, កម្មវិធី Rice to School, ។ល។  លើសពីនេះ យើងក៏បានឧបត្ថម្ភជាថវិការដល់ក្រុមសិល្បៈផ្នែក របាំត្រុដិនៃអង្គការនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ   ការបរិច្ចាកថ្នាំពណ៌សម្រាប់លាបអាគារសិក្សា  ក្រៅពីថវិការយើង ក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពសិក្សារបស់សិស្ស តាមរយៈការចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនចែករំលែក ចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍​ដល់សិស្ស  ការចូលរួមប្រជុំគណៈកម្មការនាយករបស់សាលាសំណង់ និង សាលាពាណិជ្ជកម្ម និងទទួលទស្សកិច្ចសិក្សា និងកម្មសិក្សាសម្រាប់សិស្សនិស្សិតពីអង្គការនេះផងដែរ។

ក្នុងរយៈកាលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ក្រុមហ៊ុនយើងបានរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងថ្លែងអំណរគុណដល់ អតិថិជន របស់យើងនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនីមួយៗ មានអតិថិជនមួយចំនួនចង់ចូលរួមជាថវិការមកក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ជួយទូទាត់ចំណាយ តែក្រុមហ៊ុនមិន មានបំណងទទួលពីពួកគាត់ទេ ដូច្នេះយើងក៏បានគិតដល់ការបង្កើតជាមូលនិធិរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនជា មួយអតិថិជនរបស់យើង ដើម្បីបរិច្ចាកជូនដល់អង្គការPSE ទុកប្រើជាប្រយោជន៍ដល់កុមារក្នុងមណ្ឌល ទៅ។ ជាក់ស្តែងកាលពីឆ្នាំ ២០១៥ យើងបានបរិច្ចាកជូនអង្គការ PSE ជាង 8,000 ដុល្លារ ឆ្នាំ២០១៦ ចំនួន 18,000 ដុល្លារ និង ឆ្នាំនេះ ចំនួន 22,017 ដុល្លារថែមទៀត។

ថ្វីត្បិតតែចំនួនទឹកប្រាក់នេះវាជាចំនួនដ៏តិចតួច បើធៀបទៅនឹងតម្រូវការចំណាយរបស់អង្គការនេះ តែវាបង្ហាញពីទឹកចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ បុគ្គលិក និងអតិថិជនទំាងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនខាំ-ផែន ក្នុងការលះ បង់ ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សក្នុងសង្គមជាតិ  ហើយយើងក៏ចង់ធ្វើវាឱ្យក្លាយ ជាគំរូ ឬវប្បធម៌មួយសម្រាប់សហគ្រាសអាជីវកម្មដ៏ទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ។