មីសស្ទើហ្វិច

  • ព័ត៌មានទូទៅពីផលិតផលៈមីសស្ទើហ្វិច ( FIX) ជាបាយអរមិនរួមមាឌ​ សម្រាប់ជួសជុលតាមទុយោ ទម្រជើងម៉ាស៊ីន
  • លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផលៈ មានកម្លាំងតោងស្អិតខ្ពស់ អាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងសង្កត់ខ្លាំងមិនរួមមាឌ រឹងមាំល្អ ហើយមិនមានស្នាមប្រេះសសៃសក់។
  • ការប្រើប្រាស់ៈ ប្រើបានទាំងក្នុង និង ក្រៅ លាបលើដែក និង ឈើដើម្បីលម្អ និងការពារ ។
  • ចំណុះ៖  2.5 kg /​ កញ្ចប់
  • បរិមាណប្រើប្រាស់ៈ​  2 kg / cm3
  • ពណ៌ៈប្រផេះ
  • គោលដៅប្រើប្រាស់ៈ សំណង់អគារថ្មី អគារចាស់ដែលត្រូវការជួសជុល និងរោងចក្រ។ល។

ទាញយកទិន្ន័យ