ឃីង ផ្លាស

  • ជាប្រភេទម្សៅបៀក ពណ៌ទឹកប្រាក់/ប្រផេះ ដែលត្រូវបានផលិតឡើងតាមរូបមន្តដែលមានកាវច្រើនពិសេសធ្វើឳ្យស្រូលកូរ ស្រួលបៀក តោងស្អិតល្អ បៀកចំណេញ សាច់ហាប់រឹងស្វិត ឈ្នះទឹក និងជាប់បានយូរ
  • ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់សំណង់ពណ៌ប្រផេះ ឬពណ៌ចាស់ៗ និងត្រូវការផលិតផលដែលល្អជាប់បានយូរ
  • ទម្ងន់ៈ ​ 25 Kg/ បាវ
  • ផ្ទៃគ្របដណ្តប់ៈ​  ប្រមាណ​ 14m2​ /បាវ

ទាញយកទិន្ន័យ