0៦- ថៃហ្គឺវូដ

  • ព័ត៌មានទូទៅពីផលិតផល: ថៃហ្គឹវូដ (TIGER WOOD)  ប្រភេទថ្នាំស្ពេត្រូលាបឈើកម្រិតខ្ពស់ ដែលផ្សំឡើងដោយកាវអាគ្រីលីកមានម៉ូលេគុលម៉ដ្ឋ ជាប់ស្វិតដែលមានលក្ខណៈពិសេលក្នុងការបង្កើនគុណភាព និងសោភ័ណភាពរបស់សាច់ឈើ។
  • លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផលៈ ធ្វើឱ្យឈើលេចក្រឡាស្អាត ភ្លឺរលោងល្អ និងជាប់​​​បានយូរ
  • ការប្រើប្រាស់ៈ លើផ្ទៃឈើលាបបានទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ដើម្បីលម្អ និង​ ការពារ
  • ទម្ងន់  18 លីត្រ  និង   3.8 លីត្រ
  • ទំហំគ្របដណ្តប់ៈ 77- 88 m2 ​​​​​/ធុង18 លីត្រ  (សម្រាប់ការរុញ/លាប 2ទឹក)
  • ពណ៌ៈ មាន5ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស
  • គោលដៅប្រើប្រាស់ៈ  សណង់ពីឈើគ្រប់ប្រភេទ

ទាញយកទិន្ន័យ