០៩- ប្រូតាន់

  • ព័ត៌មានទូទៅពីផលិតផល:  ប្រូតាន់ (PROTAN) ជាថ្នាំទ្រនាប់ប្រភេទលាយទឹក ដែលផ្សំឡើងពីកាវអាគ្រីលីកសុទ្ធ ​ តាមរូបមន្តពិសេស សម្រាប់លាបទៅលើផ្ទៃជញ្ជាំងចាស់ ដើម្បីធ្វើឱ្យផ្ទៃម្សៅបៀកដែលហុយ ផុយខូចនោះក្លាយទៅជាផ្ទៃរឹងមាំវិញ មុនពេលលាបថ្នាំសម្រចពីលើ។
  • លក្ខណពិសេសនៃផលិតផលៈ មានកម្លាំងជ្រៀតចូលទៅផ្ទៃជញ្ជាំងកម្រិតខ្ពស់ ​ ដែលអាចកែផ្ទៃពុកផុយឱ្យរឹងមាំវិញបាន និងកម្លាំងតោងស្អិតមានកម្រិតខ្ពស់ រវាងផ្ទៃជញ្ជាំង ទៅថ្នាំសម្រេចខាងលើ
  • ការប្រើប្រាស់ៈ  លាបបានទាំងក្នុង និង ក្រៅ លាបលើផ្ទៃ ស៊ីម៉ង់តិ៍ចាស់ដើម្បី ជួយឱ្យផ្ទៃជញ្ជាំងមានភាពរឹងមាំ និង ការពារថ្នាំពណ៌ស្រទាប់ខាងលើ ឱ្យជាប់ និងមានសោភ័ណភាពបានយូរ។
  • ចំណុះ ៖ 18 លីត្រ  និង    3.8 លីត្រ
  • ទំហំគ្របដណ្តប់ៈ 133-144 m2​/ធុង 18​ លីត្រ (សម្រាប់ការរុញ/លាប 1ទឹក)
  • គោលដៅប្រើប្រាស់ៈ  សំណង់គ្រប់ប្រភេទ​ ដែលត្រូវការជួសជុលឡើងវិញ