០៥- ហូមី

  • ព័ត៌មានទូទៅពីផលិតផល: ហូមី (HOMY) ជាប្រភេទថ្នាំលាបលម្អប្រភេទលាយទឹកដែលផ្សំជាមួយកាវអាគ្រីលីក មានគុណភាពល្អ។ ​ វាមានសាច់ម៉ដ្ឋរាបស្មើ និងមាន
    កម្រិតតោងស្អិតល្អ ទាំងលើផ្ទៃខាងក្រៅ និងខាងក្នុង។
  • លក្ខណពិសេសនៃផលិតផលៈ គុណភាពល្អទទួលបាន ជាមួយកម្រិតថ្លៃ មានលក្ខណៈសន្សំសំចៃខ្ពស់។
  • ការប្រើប្រាស់ៈ លាបបានទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ លើផ្ទៃជញ្ជាំង, ពិដាន, ម្នាងសិលា,បេតុង​ និងឥដ្ឋ។
  • ទម្ងន់ ៖ 26 Kg   និង 5 Kg
  • ទំហំគ្របដណ្តប់ៈ ហូមីក្នុង 44 – 55 m2 ​   ហូមីក្រៅ 55 – 66 m2 ​  ​​​​/ធុង 26 Kg  (សម្រាប់ការរុញ/លាប 2ទឹក)
  • ពណ៌ៈ អាចជ្រើសរើសបានគ្រប់ពណ៌តាមតម្រូវការ
  • គោលដៅប្រើប្រាស់ៈ សំណង់ ពាណិជ្ជកម្ម និង ឧស្សាហកម្មទូទៅ

ទាញយកទិន្ន័យ