០៤- សកល

  • ព័ត៌មានទូទៅពីផលិតផល: សកល (SAKAL) ជាថ្នាំលាបលម្អប្រភេទលាយទឹក(ស្ពេត្រូ) ដែលផ្សំដោយកាវអាគ្រីលីកសុទ្ធល្អលេខមួយ លាបបានទាំងក្រៅ និងក្នុង។ ​​​ ធន់នឹងអាកាសធាតុគ្រប់យ៉ាង និងស្វិតជាប់ល្អ។ ប្រើបានលើផ្ទៃជញ្ជាំងគ្រប់ប្រភេទមិនកាន់ធូលី មិនដុះផ្សិត និងអាចលាងទឹកបាន។
  • លក្ខណពិសេសនៃផលិតផលៈ សាច់ម៉ដ្ឋរលោង​ មិនចាំងពន្លឺ មិនសូវកាន់ធូលី​ អាចលាងសម្អាតស្នាមប្រឡាក់បាន​ មិនជាំទឹក អាចទប់ទល់នឹងស្លែ/ផ្សិត។
  • ការប្រើប្រាស់ៈ លាបបានទាំងក្នុង និងក្រៅ លាបលើផ្ទៃ ស៊ីម៉ងតិ៍ និងឈើ ដើម្បីលម្អ និងការពារ រក្សាបាននូវសោភណភាព។
  • ចំណុះ ៖ 26 គ.ក
  • ទំហំគ្របដណ្តប់ៈ 85 -75 m2 /ធុង 26 គ.ក (សម្រាប់ការរុញ/លាប 2ទឹក)
  • ពណ៌ៈ អាចជ្រើសរើសបានគ្រប់ពណ៌តាមតម្រូវការ
  • គោលដៅប្រើប្រាស់ៈ សំណង់ គ្រប់ប្រភេទ