ព្រីវ៉ាលិន អេស

  • ព័ត៌មានទូទៅពីផលិតផលៈ  ព្រីវ៉ាលិន អេស (PREVALENT​ S) ជាប្រភេទថ្នាំទ្រនាប់ ​ កម្រិតកណ្តាល ដែលផ្សំឡើងពីកាវអាគ្រីលីក តាមរូបមន្តពិសេស សម្រាប់ទប់ទល់នឹងលក្ខខណ្ឌ
    ខាងក្រៅបាន។
  • លក្ខណពិសេសនៃផលិតផលៈ ធន់ទៅនឹងផ្សិត ផ្កាអំបិល និងជួយបង្កើនកំលាំងតោងស្អិតរវាងថ្នាំសម្រេច ជាមួយផ្ទៃម្សៅបៀក។
  • ការប្រើប្រាស់ៈ លាបបានទាំងក្នុង និង ក្រៅ លាបលើផ្ទៃ ស៊ីម៉ងតិ៍ថ្មី ដើម្បី ការពារ និង រក្សាថ្នាំពណ៌ស្រទាប់ខាងលើអោយជាប់ និងមានសោភ័ណភាពបានយូរ។
  • ទម្ងន់៖ ​26 Kg​        5 Kg
  • ទំហំគ្របដណ្តប់ៈ 144-155 m2 /ធុង 26 Kg  (សម្រាប់រុញ/លាប 1 ទឹក)
  • គោលដៅប្រើប្រាស់ៈ សំណង់គ្រប់ប្រភេទ

ទាញយកទិន្ន័យ