ឃ្យូ ១០០

 • ព័ត៌មានទូទៅពីផលិតផលៈ Q100 ជាប្រភេទស្ពេត្រូលាបពិដាន(ម្នាងសិលា)ផ្សំឡើងតាមរូបមន្តពិសេសពីកាវអាគ្រីលីកដែលមានម៉ូលេគុលម៉ត់ធ្វើឱ្យសាច់ថ្នាំជាប់ស្វិតល្អ ។
 • លក្ខណពិសេសនៃផលិតផលៈ
  • សាច់ថ្នាំសស្អាត
  • លាបចំណេញ​(ឆាប់ជិតល្អ)
  • សាច់ថ្នាំជាប់ស្វិត
  • ក្លិនស្រាល គ្មានសារធាតុពុលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្ស និងបរិស្ថាន
  • ងាយស្រួលប្រើ
 • ការប្រើប្រាស់ៈ លើផ្ទៃពិដាន (ម្នាងសិលា) ឬ ផ្ទៃបេតុង
 • ចំណុះ ៖ 15 kg
 • ទំហំគ្របដណ្តប់ៈ 50-60 ម2 / ធុង (លាប 2ទឹក យ៉ាងជិតល្អ)
 • ពណ៌
 • គោលដៅប្រើប្រាស់ៈ លំនៅដ្ឋាន ឬសំណង់អគារទូទៅ