ក្រុងប៉ោយប៉ែត​,ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២៣​
អបអរសាទរ​🎊💝🙏
ការប្រគល់រង្វាន់ធំជូនអតិថិជន លោក​ អ៊ុយ​ ស៊ីណាត ពីក្រុមហ៊ុន​ខាំ-ផែន(ថ្នាំពណ៌ជាតិ​)​ ដោយលោកអគ្គនាយក​ សោម​ សម្បត្តិ​ និងក្រុមការងារ។
រង្វាន់ធំនេះ​ នៅមានជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនរបស់យេីងនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេស​។
សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ! ! !