កាលពីថ្ងៃទី​ ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៅស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល ​ ក្រុមហ៊ុន​ ខាំ-ផែន (ថ្នាំពណ៌ជាតិ)​ បានធ្វើកម្មវិធីជប់លៀង ថ្លែងអំណរគុណ និងចងមេត្រីភាព ដល់ក្រុមជាង និងអ្នកចែកចាយ។