កាលពីថ្ងៃទី​១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៅព្រែកតាម៉ាក់  ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល​ ក្រុមហ៊ុន​ ខាំ-ផែន (ថ្នាំពណ៌ជាតិ)​ បានធ្វើកម្មវិធីជប់លៀង ថ្លែងអំណរគុណ និងចងមេត្រីភាព ដល់ក្រុមជាង និងអ្នកចែកចាយ។