ម៉ែក្ស អេក្សត្រា អេស

  • ព័ត៌មានទូទៅពីផលិតផល:  ម៉ែក្ស អេក្សត្រា អេស (MAX EXTRA​ S) ជាប្រភេទថ្នាំទ្រនាប់ការពារក្រឡាខ្ជឹង កម្រិតព្រីមៀមផ្សំពីកាវមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ដែលបង្កើតឡើងតាមរូបមន្តពិសេស សម្រាប់ធន់ទៅនឹងបរិយាកាសខាងក្រៅ។
  • លក្ខណពិសេសនៃផលិតផលៈ  អាចទប់ទល់នឹងការបែកក្រឡាខ្ជឹង​ បង្កើនការតោងស្អិតរវាងថ្នាំសម្រេច ជាមួយផ្ទៃម្សៅបៀក និងឈ្នះផ្សិត/ស្លែ ។
  • ការប្រើប្រាស់ៈ លាបបានទាំងក្នុង និង ក្រៅ លាបលើផ្ទៃ ស៊ីម៉ង់តិ៍ ដើម្បី ការពារ និង រក្សា ថ្នាំពណ៌ស្រទាប់ខាងលើ អោយជាប់ និងមានសោភ័ណភាពបានយូរ។
  • ចំណុះ ៖ 18 លីត្រ  ​​​     3.8 លីត្រ
  • ទំហំគ្របដណ្តប់ៈ 155-166​​​​ m2 /ធុង 18 លីត្រ  (សម្រាប់ការរុញ/លាប 1ទឹក)
  • គោលដៅប្រើប្រាស់ៈ​​  សំណង់ប្រណិតគ្រប់ប្រភេទ

ទាញយកទិន្ន័យ