ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ខេមីខល​ សឹបផ្លាយ (ខាំ-ផែន) ជាកុ្រមហ៊ុន ផលិតថ្នាំលាបក្នុងស្រុកឈានមុខគេ ដែលទទួលបាន វិញ្ញាបនប័ត្រស្តង់ដារ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO 9001:2015 ដំបូងគេនៅប្រទេសកម្ពុជា។ យើងបានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម នៅឆ្នាំ 2004 ជាមួយទស្សនៈវិស័យ “ ក្លាយជាក្រុមហ៊ុន ផលិតថ្នាំលាបក្នុងស្រុកមួយ ដែលគួរឱ្យជឿទុកចិត្ត ដោយយើងផលិតនូវផលិតផល ដែលធានាលើគុណភាព និងមានសេវាកម្ម ឈានមុខគេ ” ។

គ្រប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានផលិតឡើងក្រោមបច្ចេកវិទ្យា និងស្តង់ដារចម្រុះពីប្រទេស អាឡឺម៉ង់ អាមេរិក សិង្ហបូរី និងជប៉ុន។ ភាគច្រើននៃវត្ថុធាតុដើមរបស់យើងគឺត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេស អាឡឺម៉ង់ អាមេរិក​​ និងសិង្ហបូរី។ រាល់ការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលថ្មីនីមួយៗត្រូវស្ថិតក្រោមការស្រាវជ្រាវ និងការពិសោធន៍យ៉ាងច្បាស់លាស់របស់ផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍ ចាប់ពីរយៈពេល ០៦-១២ ខែ។ មកដល់បច្ចុប្បន្ន ក្រុមហ៊ុនបានផលិតផលិតផលជាង៣០មុខផ្សេងៗគ្នា ដែលក្នុងនោះត្រូវបានបែងចែកជា ៤ប្រភេទ ធំៗដូចខាងក្រោម ៖

១. ថ្នាំលាបលម្អប្រភេទលាយទឹក​ (ស្ពេត្រូ)
២. ថ្នាំលាបលម្អប្រភេទលាយប្រេង
៣. ផលិតផលជាពពួកបាយអស្ងួត
៤.  ផលិតផលគីមីសំណង់ និងថ្នាំលាបឧស្សាហកម្ម

  • ព័ត៌មានទូទៅពីផលិតផលៈផារ៉ត​(PARROT) ជាថ្នាំលាបលម្អ ប្រភេទលាយប្រេង កម្រិតខ្ពស់ ​ ភ្លឺរលោងខ្លាំង ដែលផ្សំឡើងពីកាវថ្នាំប្រេង​(LONG OIL ALKYD RESIN) ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ សម្រាប់លាបលើផ្ទៃឈើ និងដែក ទាំងខាងក្រៅ និងខាងក្នុង។
  • លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផលៈងាយស្រួលលាបជាងគេ មានលំហូរល្អ លាបជិតល្អ ចំណេញ សាច់ស្អាត ភ្លឺរលោងខ្លាំង និងឈ្នះផ្សិត/ស្លែ។
  • ការប្រើប្រាស់ៈប្រើបានទាំងក្នុង និង ក្រៅ លាបលើដែក និង ឈើដើម្បីលំអរ និងការពារ ។
  • ចំណុះ 17 Kg, 4Kg, 1Kg
  • ទំហំគ្របដណ្តប់ៈ

– លើដែក​: 133-144 m2/ pail 17kg   (លាប2ទឹក ជិតយ៉ាងល្អ)

– លើឈើ: 122-133 m2/ pail 17kg   (លាប2ទឹក ជិតយ៉ាងល្អ)

  • ពណ៌ៈមានច្រើនជម្រើស
  • គោលដៅប្រើប្រាស់ៈសំណង់សង់ពីឈើ និង ដែកគ្រប់ប្រភេទ
  • បញ្ជាក់ៈក្រៅពីថ្នាំលាបសម្រេច យើងមានថ្នាំទ្រនាប់សម្រាប់ឈើ និងថ្នាំការពារច្រែះសម្រាប់លោហៈផងដែរ។