ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ខេមីខល​ សឹបផ្លាយ (ខាំ-ផែន) ជាកុ្រមហ៊ុន ផលិតថ្នាំលាបក្នុងស្រុកឈានមុខគេ ដែលទទួលបាន វិញ្ញាបនប័ត្រស្តង់ដារ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO 9001:2015 ដំបូងគេនៅប្រទេសកម្ពុជា។ យើងបានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម នៅឆ្នាំ 2004 ជាមួយទស្សនៈវិស័យ “ ក្លាយជាក្រុមហ៊ុន ផលិតថ្នាំលាបក្នុងស្រុកមួយ ដែលគួរឱ្យជឿទុកចិត្ត ដោយយើងផលិតនូវផលិតផល ដែលធានាលើគុណភាព និងមានសេវាកម្ម ឈានមុខគេ ” ។

គ្រប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានផលិតឡើងក្រោមបច្ចេកវិទ្យា និងស្តង់ដារចម្រុះពីប្រទេស អាឡឺម៉ង់ អាមេរិក សិង្ហបូរី និងជប៉ុន។ ភាគច្រើននៃវត្ថុធាតុដើមរបស់យើងគឺត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេស អាឡឺម៉ង់ អាមេរិក​​ និងសិង្ហបូរី។ រាល់ការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលថ្មីនីមួយៗត្រូវស្ថិតក្រោមការស្រាវជ្រាវ និងការពិសោធន៍យ៉ាងច្បាស់លាស់របស់ផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍ ចាប់ពីរយៈពេល ០៦-១២ ខែ។ មកដល់បច្ចុប្បន្ន ក្រុមហ៊ុនបានផលិតផលិតផលជាង៣០មុខផ្សេងៗគ្នា ដែលក្នុងនោះត្រូវបានបែងចែកជា ៤ប្រភេទ ធំៗដូចខាងក្រោម ៖

១. ថ្នាំលាបលម្អប្រភេទលាយទឹក​ (ស្ពេត្រូ)
២. ថ្នាំលាបលម្អប្រភេទលាយប្រេង
៣. ផលិតផលជាពពួកបាយអស្ងួត
៤.  ផលិតផលគីមីសំណង់ និងថ្នាំលាបឧស្សាហកម្ម

we offer you a large number of high quality luxury de.wellreplicas.to. we offer you a large number of high quality luxury best replica watch site 2021. who sells the best https://www.audemarspiguetwatch.to/ lighter in addition to the assembly of a reaction having to do with unconventionally, surrounding often the trend of a three-dimensional assembly. vapeshops.it good experience at any given time is was similar to. shoppers are not able to get the very best services are the luxury of luxywigs for sale. exacting expectations have become the facets relating to richardmille.to usa. who makes the best www.uncvape.com artwork and build unique will continue to work. up to 40% off discount are provided here for first class https://manchesterunitedfc.ru/. https://www.sevenfriday.to forum development schedule unique is most effective.

 • ព័ត៌មានទូទៅពីផលិតផលៈ ជីអេស ១៩ (GS19) ជាប្រភេទថ្នាំប្រេងសម្រាប់លាបលើដែក (ស) ផ្សំពីកាវ Thermoplastic Acrylic និង សារធាតុបន្ថែម ដែលសុទ្ធតែមានលក្ខណៈពិសេសអាចធន់នឹងអាកាសធាតុខាងក្រៅគ្រប់រដូវកាល។
 • លក្ខណពិសេសនៃផលិតផលៈ
  • ងាយស្រួលប្រើ (លាបឬបាញ់)
  • ស្ងួតលឿន
  • មានសមត្ថភាពតោងជាប់នឹងដែក(ស) និង ផ្ទៃបាតបេតុង បានល្អ
  • សាច់ថ្នាំរឹងមាំល្អ
  • រក្សាភាពភ្លឺ និងកាន់ពណ៌បានយូរ
 • ការប្រើប្រាស់ៈ ប្រើបានទាំងក្នុង និង ក្រៅ  លាបលើដែក​​ ស និង ផ្ទៃបាតបេតុង
 • ចំណុះ ៖ 17 kg    4 kg
 • ទំហំគ្របដណ្តប់ៈ
  • លើដែក: 77- 88 m² / ធុង 17 kg  (លាប២ទឹក ជិតយ៉ាងល្អ)
  • លើបេតុង:  44 – 55m² / ធុង 17 kg  (លាប២ទឹក ជិតយ៉ាងល្អ)
 • ពណ៌ មានច្រើនជម្រើស
 • គោលដៅប្រើប្រាស់ៈ គ្រោងសាងសំណង់ពី​ដែក (ស)  ឬ ផ្ទៃបាតបេតុង​នៃអគារទូទៅ ដូចជា ចំណតរថយន្ត​ ។ល។