កាលពីថ្ងៃទី​ ២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៅ ទីរួមខេត្តតាកែវ​​ ​ ក្រុមហ៊ុន​ ខាំ-ផែន (ថ្នាំពណ៌ជាតិ)​ បានធ្វើកម្មវិធីជប់លៀង ថ្លែងអំណរគុណ និងចងមេត្រីភាព ដល់ក្រុមជាង និងអ្នកចែកចាយ។