ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ការសម្តែងរបាំត្រុដិខ្មែរ ក្នុងឳកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីដេញឧបទ្រពចង្រៃចេញ ហើយនាំមកនូវសិរីសួស្តីជូនដល់ក្រុមហ៊ុន ខាំ-ផែន ​(ថ្នាំពណ៌ជាតិ) ព្រមទាំងបុគ្គលិកទាំងអស់។