យើងផ្តោតលើគុណភាពផលិតផល ជាកត្តាចម្បង និងប្រកាន់យកជំហរស្មោះត្រង់ជានិច្ច


ការផ្តល់សេវាកម្មល្អជូនអតិថិជន ជាការទទួលខុសត្រូវចាំបាច់របស់បុគ្គលិកខំា-ផែន​ គ្រប់រូបចាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូល រហូតដល់បុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោម

ថ្នាំលំអប្រភេទលាយទឹក (ស្ប៉េត្រូ)


ខាំផែន​ថ្នាំពណ៌ជាតិ​មានផលិតនូវ​ស្ប៉េត្រូជាច្រើនប្រភេទ​ភ្លឺខ្លាំង​ភ្លឺល្មម​និងប្រភេទថ្នាំធម្មតា​សម្រាប់បំពេញ​តម្រូវការអតិថិជននៅគ្រប់ចំណែកទីផ្សារ

ប្រភេទ ថ្នាំលាយប្រេង


ខាំផែន ថ្នាំពណ៌ជាតិ មានផលិតថ្នាំប្រេងដែលមានគុណភាពពិសេស ក្លិនស្រាល ភ្លឺរលោង ធានាបាននូវសោភណភាពយូរអង្វែង សម្រាប់បំពេញតម្រូវការ ក្នុងការងារលាបលើឈើ និង លាបលើដែក ដោយរួមមានទាំងថ្នាំការពារច្រែះ ថ្នាំទ្រនាប់ និង ថ្នាំលាបសម្រេច

ប្រភេទ ម្សៅបៀក


ខាំផែន ថ្នាំពណ៌ជាតិ មានផលិតនូវ ម្សៅបៀក និង បាយអស្ងួតពិសេស ជាច្រើនប្រភេទ សម្រាប់បំពេញ តម្រូវការរបស់អតិថិជននៅគ្រប់ ចំណែកទីផ្សារ

ប្រភេទ គីមីសំណង់


ក្រៅពីផលិតផលថ្នាំពណ៌ និងបាយអស្ងួត ខាំផែន ថ្នាំពណ៌ជាតិ ក៏មាននូវផលិតផលគីមីសំណង់មួយចំនួន សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងវិស័យសំណង់ផងដែរ ដែលរួមមាន ផលិតផលការពារជម្រាបទឹក និង ពង្រឹងសមត្ថភាពបេតុងជាដើម

ព្រឹត្តិការថ្មីៗ


ផលិតផលពិសេស


វីដេអូ