យើងផ្តោតលើគុណភាពផលិតផល ជាកត្តាចម្បង និង ប្រកាន់យកជំហរស្មោះត្រង់ដាច់ ខាតជាមួយអតិថិជន

ការផ្តល់សេវាកម្មល្អជូនអតិថិជន ជាការទទួលខុសត្រូវចាំបាច់ របស់បុគ្គលិកខំាផែនគ្រប់រូប ចាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូល រហូតដល់បុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោម

ថ្នាំលំអប្រភេទលាយទឹក (ស្ប៉េត្រូ)

ខាំផែន ថ្នាំពណ៌ជាតិ មានផលិតនូវ ស្ប៉េត្រូជាច្រើនប្រភេទ ភ្លឺខ្លាំង ភ្លឺល្មម និងប្រភេទថ្នាំធម្មតា សម្រាប់បំពេញ តម្រូវការ អតិថិជននៅគ្រប់ ចំណែកទីផ្សារ

ប្រភេទ ថ្នាំលាយប្រេង

ខាំផែន ថ្នាំពណ៌ជាតិ មានផលិតថ្នាំប្រេងដែលមានគុណភាពពិសេស ក្លិនស្រាល ភ្លឺរលោង ធានាបាននូវសោភណភាពយូរអង្វែង សម្រាប់បំពេញតម្រូវការ ក្នុងការងារលាបលើឈើ និង លាបលើដែក ដោយរួមមានទាំងថ្នាំការពារច្រែះ ថ្នាំទ្រនាប់ និង ថ្នាំលាបសម្រេច

ប្រភេទ ម្សៅបៀក

ខាំផែន ថ្នាំពណ៌ជាតិ មានផលិតនូវ ម្សៅបៀក និង បាយអស្ងួតពិសេស ជាច្រើនប្រភេទ សម្រាប់បំពេញ តម្រូវការរបស់អតិថិជននៅគ្រប់ ចំណែកទីផ្សារ

ប្រភេទ គីមីសំណង់

ក្រៅពីផលិតផលថ្នាំពណ៌ និងបាយអស្ងួត ខាំផែន ថ្នាំពណ៌ជាតិ ក៏មាននូវផលិតផលគីមីសំណង់មួយចំនួន សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងវិស័យសំណង់ផងដែរ ដែលរួមមាន ផលិតផលការពារជម្រាបទឹក និង ពង្រឹងសមត្ថភាពបេតុងជាដើម

  • 52 31 Aug

    ទិដ្ឋភាពធុរកិច្ច

    ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ខេមិខល សឹបផ្លាយ (ខាំ ផែន) ជាក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំពណ៌ខ្មែរមួយដែល បានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៤
  • men-cat-header 31 Aug

    បទសំភាសន៍ទូទស្ស CNC

    ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ខេមិខល សឹបផ្លាយ (ខាំ ផែន) ជាក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំពណ៌ខ្មែរមួយដែល បានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៤